mindfulness

Mindfulness

Heb je wel eens last van stress, hoge werkdruk, een druk (gezins)leven, maak je je zorgen, pieker je of zit je soms in een dip? Wil je meer ontspanning, zelfverzekerder worden, authentieker worden, geloven in jezelf, leven in het moment? Dan is onze Mindfulness iets voor u.

Door Mindfulness leer je beter met je gedachten en emoties om te gaan.

Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen na een Mindfulness training ontspannender, vrolijker, optimistischer, gezonder, tevredener en gelukkig zijn.

8 Weekse Mindfulness training

De 8-weekse Mindfulness training
Stress, spanning, overspanning dit zijn termen die je vaak hoort in de maatschappij. Menigeen heeft wel eens last van stress en dit is niet erg en hoort bij het leven., Dit noemt men gezonde spanning. Maar wat als je steeds meer stress en spanning ervaart? De klachten die je dan vaak krijgt zijn: slapeloosheid, hoofdpijn, moe, geen zin om activiteiten te ondernemen. Dit zijn signalen die kunnen leiden dat je ziek wordt ofwel burn-out.

Bij Mindfulness trainen wij de opmerkzaamheid, het leren herkennen van de signalen van stress en daar eerder op leren reageren. Dit noemt men ook wel het keuzemoment in de stresscyclus

Mindfulness: letterlijk “opmerkzaamheid”. Deze Mindfulness training helpt je om opener en bewuster in het leven te staan. Thema’s die worden behandeld zijn onder anderen: acceptatie, loslaten, omgaan met emotioneel en fysiek ongemak en “gedachten zijn geen feiten”.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je, samen met een groep van maximaal acht mensen, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Iedere week krijg je huiswerk mee. Het huiswerk is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Je leert een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.

Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op jouw ervaringen tijdens het oefenen en de zaken die je daarin bent tegengekomen. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen; het is immers geen praatgroep.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen ect.

Je krijgt bij de start van de training een reader waarin theorie die behandeld is in de les nogmaals kunt nalezen. In de reader vindt je ook per week oefeningen die je thuis kunt doen en je krijgt via de WhatsApp de ingesproken meditaties wekelijks toegestuurd.

Een voorbeeld uit de Mindfulness training:

Doe een alledaagse activiteit met aandacht
Bewust een routinematige handeling uitvoeren, zoals je tanden poetsen, afwassen of douchen, is ook een manier om mindful te zijn. Breng je aandacht naar je bewegingen, naar de geur, het gevoel in en op je lichaam, de textuur van wat je aanraakt en observeer wat er gebeurt. Handelen op de automatische piloot verandert zo in bewust handelen.

Wil je meer weten over de Mindfulness Training dan kun je contact openen met Silf van Deutekom.