Disclaimer

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt door Sanoek. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en correct te houden, kunnen we geen garanties geven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die op de website worden verstrekt. Het gebruik van deze informatie is geheel op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit, of in verband met, het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en stemt u ermee in dat de exclusieve jurisdictie en locatie voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website zich bevindt in overeenstemming met de wetten van Nederland.